Studio Braník

schopnost naslouchat vašemu tělu a tomu co právě potřebuje

Tanec a kontaktní improvizace, tantra a masáže

                 Pohyb je zdrojem zdraví a života. Stagnace přináší nemoc a smrt.    Přísloví TČM

Tanec a kontaktní improvizace


Taneční technika: Práce s naším tělem, která rozvíjí jeho přirozené schopnosti a dovednosti. Skrze pohyb probouzíme zvědavost a intuici a prohlubujeme citlivost. Na základě teoretického poznání anatomie a následné partnerské manipulace se ponoříme do vnímání vlastního těla, zážitků a porozumění vedoucí ke správnému použití těla v pohybu, šetření vlastní energií, lehkosti, uvolnění napětí, radosti...

Přirozený pohyb, vývojové vzorce, tanec na zemi i ve stoje, hra s protipóly, spirály, otočky, hledání rovnováhy, propojení těla a mysli.

Kontaktní improvizace:  Tanec, ve kterém objevujeme pohybové možnosti těla ve fyzickém kontaktu s jedním nebo více partnery. Vzájemně se vnímáme skrze dotek, skrze dotek si dáváme oporu, vedeme a necháváme se vést, bereme na sebe váhu druhého nebo přenášíme svou váhu na něj, padáme a mírníme pád, dáváme energii vzlétnout a létáme, neseni místem, kde se dotýkáme. To vše s pocitem volnosti, bez námahy, využívajíce fyzikálních zákonitostí. Nalézáme citlivost k sobě i partnerovi, důvěru, schopnost naslouchat, komunikovat beze slov..

Individ. lekce kontakt. impro. (90min)                               450 Kč

Individuální lekce tance  (60min)                   350 Kč

Celotělová relaxační masáž 

Určena pro všechny, kteří se potřebují uvolnit, odpočinout si a nechat se opečovat. Láskyplný dotek. Atmosféra bezpečí a důvěry, láskyplná přítomnost a dotek, vedoucí Vás od myšlenek do přítomného okamžiku a hluboké meditace, k probuzení živosti, plnosti vnímání a energie. 

Účinky masáže: Naprosté uvolnění těla a mysli. Hluboký prožitek sebe sama. Probuzení energie v celém těle. Otevření srdce. Navození hlubokého pocitu štěstí, přetrvávající i několik dní po masáži.

Celotělová relaxační masáž  (90min.)                                                                               1300 Kč


O mě

"Tanec je pro mě setkání, poznání, pochopení a vyjádření toho, kdo jsem. Vede mě k lásce k tělu, k moudrosti v těle ukryté. Baví mě nořit se a nacházet souvislosti, sledovat pohyb uvnitř, tvořit a komunikovat jen tak beze slov..."

Vystudovala jsem pedagogiku tance na AMU, tančila v nezávislých projektech, učila na taneční konzervatoři, na ZUŠ, i lekce pro veřejnost. Své hodiny vedu tak, abyste zároveň docenili a využili inteligenci těla, naučili se ho cítit, respektovali jeho uspořádání a rozvinuli jeho přirozené schopnosti.

Intuitivní tantrická masáž

Láskyplný dotek, který nic nežádá, ani se nesnaží něco vyvolat, může být pro Vás úplně novou a obohacující zkušeností.

Masáži předchází rozhovor, během kterého se můžete zeptat na vše, co vás zajímá. Můžete si ujasnit, zda máte nějaký specifický záměr, kterému by masáž měla sloužit (např. otevřít se prožívání radosti, více vnímat své tělo, učit se pracovat se svou energií, čelit svým strachům, dopřát si příjemný prožitek apod. ). Také můžete vyjádřit svá přání, případné obavy a domluvíme se na hranicích, které by neměly být při masáži překročeny.

Tantrická masáž se týká celého těla, takže se při ní s respektem dotýkám i intimních míst a k tomu patří i masáž lingamu (penisu) nebo jóni (vagíny). Cílem není vzrušit, ale předat lásku, pozornost, uvědomnění a pomoci vám přijmout vaše vlastní tělo a pocity, a také vaše vjemy propojovat tak, aby žádná část nebyla ani příliš zdůrazňována ani nezůstala opomíjena. Probuzená energie není směřována k vybití, ale je rozváděna do celého těla.

Intuitivní tantrická masáž   (90min.)                                                                                   2200 Kč

                                            (120min.)                                                                                 2900 Kč

                                                                                                                                         

Chcete mě kontaktovat?