Studio Braník

Péče o tělo i duši

 Kraniosakrální biodynamika, tanec a kontaktní improvizace, tantra a masáže

Prostor pro setkání v pohybu , klidu, doteku, tichu

Craniosacrální biodynamika

Tanec a Kontaktní Improvizace

Tantra a masáže

Kraniosakrální biodynamická terapie

Spolupracuje s  přirozenou inteligencí těla a aktivuje samoozdravné síly v organismu. Pomáhá při široké škále zdravotních i psychických obtíží, ale i jako součást procesu sebepoznání. 

Díky jemnosti a neinvazivnímu přístupu je vhodná pro dospělé i děti, těhotné ženy i miminka. Působí na širokou škálu problémů a dysfunkcí. Tím, že s člověkem vždy pracuje jako s celkem, se problém často řeší na několika úrovních zároveň. Rozpouští se příčina a s ní odcházejí i příslušné symptomy.

Lidé často při ošetřeních popisují zážitek hlubokého uvolnění, ticha, a pocit sjednocení. 

schopnost naslouchat vašemu tělu a tomu co právě potřebuje